Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Center za socialno delo Ormož

Naslov

Republika Slovenija
CENTER ZA SOCIALNO DELO ORMOŽ
Ptujska cesta 12
2270 Ormož

telefon: (02) 741 05 60
fax: (02) 741 05 72
e-pošta: gpcsd.ormoz@gov.si

Aktualno

Javni poziv - Sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino

Opis centra

Center za socialno delo Ormož je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Preko javnih pooblastil nudi pomoč posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk in težav ter zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč, ki so v skladu z zakoni in predpisi, ki jih je sprejela država.

Na Centru za socialno delo Ormož je vključno z direktorico redno zaposlenih devet delavk, od tega   pet  strokovnih delavk -  štiri socialne delavke in ena pravnica, dve strokovni sodelavki in ena delavka v sprejemni pisarni. Dve delavki imamo vključeni za izvajanje programa javnega dela  Laična pomoč družinam.  Vse računovodske storitve za center opravlja  Fiposor d.o.o., družba za  finančno poslovne storitve in davčno svetovanje iz Ormoža, Kerenčičev trg 5a.

Območje dejavnosti CSD Ormož

Center za socialno delo Ormož  opravlja socialno varstveno dejavnost za območje Upravne enote Ormož, ki vključuje tri občine:
  • Občino Ormož z 12730 prebivalci
  • Občino Središče ob Dravi z 2193 prebivalci in
  • Občino Sv. Tomaž pri Ormožu z 2169 prebivalci.