Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Center za socialno delo Maribor, Enota Pesnica

Naslov

Republika Slovenija
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR, ENOTA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43a
2211 Pesnica pri Mariboru

telefon: (02) 654 42 20
fax: (02) 654 42 30
e-pošta: gpcsd.pesni@gov.si

Opis centra

Center za socialno delo Maribor, Enota Pesnica je javni socialno varstveni zavod,  ki opravlja dejavnost socialnega varstva na območju Upravne enote Pesnica, za občine Pesnica, Kungota in Šentilj.
Območje Upravne enote obsega 189,8 km2 in šteje 19255 prebivalcev.
V skladu z aktom o ustanovitvi center opravlja socialno varstveno dejavnost, ki obsega :
 • Izvrševanje javnih pooblastil v skladu z zakonom
 • Storitve socialne preventive
 • Storitve prve socialne pomoči
 • Storitve pomoč družini za dom
 • Storitve osebne pomoči
 • Storitve pomoči družini na domu
 • Organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva
Na centru, ki ga vodi direktorica, je zaposlenih 26 delavcev različnih strok. Strokovne naloge izvaja šest strokovnih delavcev in tri strokovne sodelavke. Na področju administracije in računovodsko-kadrovskih del sta zaposleni dve delavki. Center izvaja še dva dopolnilna programa, ki sta sofinancirana s strani občin Pesnica, Kungota in Šentilj, in sicer: »Pomoč družini na domu» in »Socialno pedagoška pomoč družinam na domu». V programu »Pomoč družini na domu» je zaposlenih 13 socialnih oskrbovalk in koordinatorka. V programu »Socialno pedagoška pomoč družinam na domu» je zaposlena ena sodelavka.  

Center izvaja še programe javnih del :
 • »Pomoč pri socialnem vključevanju posebej ranljivih skupin«
 • »Pomoč pri izvajanju programov za občane»
 • »Pomoč in varstvo za starejše in invalide«

Center izvaja še druge programe:

 • »Socialno pedagoška pomoč družinam na domu» - občinski program
 • »Pomoč družini na domu»
 • »Skupina rejnic»
 • »Skupina družinskih pomočnikov»

Obvestilo

Projekt reorganizacije centrov za socialno delo - Osebna izkaznica reorganizacije CSD.

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.