Skupna navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Center za socialno delo Ruše

Naslov

Republika Slovenija
CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE
Hmeljarska ulica 8
2342 Ruše

tel: (02) 673 01 50
fax: (02) 673 01 61
e-pošta: gpcsd.ruse@gov.si

Opis centra

Center za socialno delo Ruše je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Preko javnih pooblastil nudi pomoč posameznikom, družinam in posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk in težav ter zagotavlja storitve in ukrepe za preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, ki potrebujejo pomoč, ki so v skladu z zakoni in predpisi, ki jih je sprejela država.

Na centru je redno zaposlenih 8 delavcev različnih strok.

Območje dejavnosti CSD Ruše

Center pokriva občine:

  • Ruše,
  • Selnica ob Dravi,
  • Lovrenc na Pohorju.
Območje obsega 209 km², na njem živi 15521 prebivalcev.